đá ruby có đặc điểm gì

Biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt – đá ruby

Red Ruby Stone

Trên thế giới hiện nay nếu muốn được 1 viên Ruby 3 cara đúng tiêu chuẩn quốc tế không khác gì giống như mò kim