Đá thạch anh tím có tác dụng gì

Đá thạch anh tím có ý nghĩa và đặc điểm gì đặc biệt

da-thach-anh-tim

Tính chất hóa học: Thạch anh tím là một biến thể đặc biệt màu tím của nhóm thạch anh, có công thức hóa học là