đặc điểm của Đá Serpentine

Đá Serpentine có đặc điểm và tác dụng gì đặc biệt ?

serpentin

Serpentine có cấu trúc dạng sợi hoặc phiến và vẻ ngoài khá giống với ngọc Nephrite nên đôi khi chúng thường được dùng để làm