định giá ngọc Phỉ Thúy theo nguyên tắc nào

Để định giá ngọc Phỉ Thúy bạn cần tuân theo nguyên tắc nào ?

Kinh nghiệm chọn ngọc Jadeit ( Phỉ Thúy) của những người am hiểu về loại trang sức này là đánh giá và thưởng thức ngọc