phân biệt ngọc phỉ thúy theo màu sắc

Cách phân loại ngọc phỉ thúy theo màu sắc

mau-sac-ngoc-phi-thuy-hnj2

Ngoài “thủy và chủng”, màu sắc cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá ngọc Jadeit – phỉ thúy. Tương ứng với mỗi