ruby thật và ruby nhân tạo có gì khác nhàu

Làm thế nào để phân biệt được đâu là ruby giả và đâu là ruby thật ?

nhan-bac-ruby-sao-tu-nhien-hnj

Hầu hết Ruby sao đều phải qua xử lý để mắt thường có thể nhìn thấy sao, nhưng loại này có giá trị cao hơn