tam đa.

Phước Lộc Thọ Hoàng Long , giúp người làm ăn mua may bán đắt M177-1

m177-1-tam-da-3-copy

32,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bộ tam đa phước lộc thọ đá Hoàng long (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x