thạch anh tím có đặc điểm gì

Tác dụng của đá thạch anh tím mà rất nhiều người không biết

da-thach-anh-tim-co-tac-dung-gi-hnj2

-Đá thạch ảnh tím còn có tác dụng giúp con người nhận thức đúng đắn trong cuộc sống, kích thích trí thông minh, sáng tạo