Thiềm thừ ngọc đông linh

Cóc ngọc Đông Linh, giữ tiền bạc của cải cho gia chủ TT-DL-4353

tt-dl-s5-4353-coc-xanh-1

4,353,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ, cóc ba chân đá ngọc Đông Linh xanh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích