ý nghĩa của Mặt tỳ hưu ruby

Mặt tỳ hưu ruby , bổ trợ đường tình duyên S6287-280.78

s6287-280-78usd-2

6,239,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Mặt Tỳ hưu được chế tác đá ruby Myanmar tự nhiên, kèm GCN (hoàn thiện tại Việt